Συνάντηση στο ιατρείο

Η συνάντηση στο ιατρείο είναι πολύ σημαντική στην επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής .

Η γυναίκα πρέπει να δώσει να καταλάβει ο πλαστικός χειρουργός τι ακριβώς θέλει και αυτός με την σειρά του να τις προτείνει την καλύτερη τεχνική.

Η λήψη φωτογραφιών είναι πολύ βοηθητική μια και βλέποντας η γυναίκα παρόμοιες με την δικιά της περίπτωση φωτογραφίες συνειδητοποιεί την δικό της πρόβλημα.

Επίσης ο πλαστικός χειρουργός αναλύει την διαδικασία που πρέπει να γνωρίζει πριν την επέμβαση (προ-εγχειρητικός έλεγχος) αλλά και το πρωτόκολλο που θα ακολουθήσει η χειρουργημένη μετά την επέμβαση.

 

My Google+ Profile