Φωτογραφίες πρίν-μετά

 

Αυξητική στήθους σε πλάνο Subfascial και 275 cc ένθεμα cohesiveI

 

Αύξηση στήθους σε subfascial πλάνο με 300cc ένθεμα Cohesive I

 

Προσθετική στήθους σε πλάνο κάτω από τον αδένα με 250 cc Cohesive I

 

Αυξητική στήθους σε Subfascial πλάνο με 250cc cohesive I

 

 

Αύξηση μαστών σε πλάνο subfascial με 275 cc cohesiveI ένθεμα

 

Αύξηση στήθους σε πλάνο subfascial με 200 cc ένθεμα cohesive II

 

Αυξητική στήθους σε πλάνο Subfascial με ένθεμα 275 cc cohesive I

 

Περισσότερες φωτογραφίες στο www.kapositas.gr

 

My Google+ Profile