Πλαστική στήθους

Πλαστική χειρουργική μαστώνΥπάρχουν τρεις κατηγορίες επεμβάσεων που γίνονται στους μαστούς. Αυτές είναι η αυξητική στήθους, η μείωση του στήθους και η ανόρθωση στήθους.

Αυξητική στήθους (προσθετική μαστών)

Η αυξητική του στήθους γίνεται για να βελτιώσει την εμφάνιση,το μέγεθος και το περίγραμμα του γυναικείου μαστού. Οι γυναίκες θέλουν να κάνουν την επέμβαση της προσθετικής στήθους για διαφορετικούς λόγους. Κάποιες θεωρούν ότι το στήθος τους είναι πολύ μικρό. Κάποιες άλλες θέλουν να κάνουν προσθετική στήθους μετά τις εγκυμοσύνες τους. Μερικές θέλουν να διορθώσουν μια ασυμμετρία στο μέγεθος που έχουν οι μαστοί τους.

Η επέμβαση της αυξητικής στήθους γίνεται με ενθέματα σιλικόνης τα οποία τοποθετούνται είτε κάτω ή πάνω από τον μυ. Η τομή τοποθετείται συνήθως κάτω από τον μαστό και δεν φαίνεται. Η τομή μπορεί να γίνει στην θηλαία άλω ή πολύ σπάνια στην μασχάλη.

Τα ενθέματα του στήθους κατασκευάζονται από από ένα περίβλημα σιλικόνης που περιέχει συνεκτική σιλικόνη (cohesive I,II) 5ης γενιάς. Τα ενθέματα σιλικόνης είναι εγκεκριμμένα από το FDA και από τον αντίστοιχο Ευρωπαικό οργανισμό. Η αυξητική στήθους είναι μια σχετικά συχνή επέμβαση αλλά θα πρέπει να γίνεται από έμπειρους πλαστικούς χειρουργούς στήθους.

Μείωση στήθους

Η μειωτική στήθους εφαρμόζεται σε γυναίκες με μεγάλους και βαρείς μαστούς. Οι πάσχουσες παραπονούνται για δυσφορία που περιλαμβάνει πόνους στον αυχένα,πόνους στην πλάτη και μουδιάσματα . Κατά την επέμβαση της μείωσης του στήθους αφαιρείται δέρμα,λίπος και τμήμα του μαζικού αδένα.

Μετά την επέμβαση της μειωτικής στήθους οι γυναίκες αναφέρουν ότι ανακουφίστηκαν από τα συμπτώματα που είχαν λόγω του βάρους των μαστών.

Ανόρθωση στήθους (Μαστοπηξία)

Σε μερικές γυναίκες το δέρμα δεν είναι αρκετά ισχυρό για να στηρίξει το βάρος των μαστών με αποτέλεσμα το στήθος να πέφτει πιο κάτω από την κανονική του θέση.Η κατάσταση αυτή λέγεται πτώση του στήθους. Στην περίπτωση αυτή έχουμε περισσότερο δέρμα από αυτό που χρειάζεται ο μαστός για να είναι στη θέση του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διορθώσουμε το στήθος αυτό αλλά κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Στην συνάντηση στο ιατρείο με τον Κο Καποσίτα θα έχετε την δυνατότητα να λύσετε όλες τις απορίες σας και τελικά να διαλέξετε μαζί με τον γιατρό, αφού δείτε πολλές από τις περιπτώσεις που έχει χειρουργήσει, την μέθοδο που θα σας δώσει το στήθος που θέλετε να έχετε.

Περισσότερα στο κεντρικό μας website: www.kapositas.gr